Yealink SIP-T30P IP Phone
6,725.00 Kshs 6,725.00 Kshs 6725.0 KES
New!
Yealink SIP-T31P IP Phone
7,850.00 Kshs 7,850.00 Kshs 7850.0 KES
New!
Yealink SIP-T31G IP Phone
9,525.00 Kshs 9,525.00 Kshs 9525.0 KES
New!
Yealink SIP-T33G IP Phone
11,200.00 Kshs 11,200.00 Kshs 11200.0 KES
New!
Yealink SIP-T43U IP Phone
17,075.00 Kshs 17,075.00 Kshs 17075.0 KES
Yealink SIP-T46U IP Phone
26,175.00 Kshs 26,175.00 Kshs 26175.0 KES
Yealink VP59 Video IP Phone
94,775.00 Kshs 94,775.00 Kshs 94775.0 KES
Yealink BT40 BT USB Dongle
4,475.00 Kshs 4,475.00 Kshs 4475.0 KES
Special Offer
Yealink BT42 USB Bluetooth Dongle
2,950.00 Kshs 2,950.00 Kshs 2950.0 KES
Yealink BT50 BT USB Dongle
4,350.00 Kshs 4,350.00 Kshs 4350.0 KES
Yealink BYOD-BOX Cable Hub
18,350.00 Kshs 18,350.00 Kshs 18350.0 KES
Yealink CP700 Conference Speaker Phone
13,725.00 Kshs 13,725.00 Kshs 13725.0 KES
Yealink CP900 Conference Speaker Phone
21,550.00 Kshs 21,550.00 Kshs 21550.0 KES
Yealink CP930W Wireless DECT Conference Phone
62,150.00 Kshs 62,150.00 Kshs 62150.0 KES
Yealink CP960 Conference IP Phone
72,800.00 Kshs 72,800.00 Kshs 72800.0 KES
Yealink CP960-WirelessMic-ZR-U Zoom Edition
113,950.00 Kshs 113,950.00 Kshs 113950.0 KES
Yealink CP960-ZR-U Zoom Edition
91,150.00 Kshs 91,150.00 Kshs 91150.0 KES
Yealink CPE80 Wired Expansion Microphone
21,975.00 Kshs 21,975.00 Kshs 21975.0 KES
Special Offer
Yealink CPE90 Wired Microphones
11,475.00 Kshs 11,475.00 Kshs 11475.0 KES
Yealink CPW90 Wireless Expansion Mic
30,950.00 Kshs 30,950.00 Kshs 30950.0 KES