Yeastar S50 S-Series IP PBX
76,450.00 Kshs 76,450.00 Kshs 76450.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
35,000.00 Kshs 35,000.00 Kshs 35000.0 KES
Yeastar S300 S-Series IP PBX
169,825.00 Kshs 169,825.00 Kshs 169825.0 KES
Yeastar S100 S-Series IP PBX
94,075.00 Kshs 94,075.00 Kshs 94075.0 KES