Yeastar EX30 Module
73,500.00 Kshs 73,500.00 Kshs 73500.0 KES
Yeastar EX08 Expansion Card
10,225.00 Kshs 10,225.00 Kshs 10225.0 KES
Yeastar WCDMA Module
28,425.00 Kshs 28,425.00 Kshs 28425.0 KES
Yeastar D30 Module
26,175.00 Kshs 26,175.00 Kshs 26175.0 KES