Yeastar EX30 Module
61,420.00 Kshs 61,420.00 Kshs 61420.0 KES
Yeastar EX08 Expansion Card
8,448.75 Kshs 8,448.75 Kshs 8448.75 KES
Yeastar WCDMA Module
23,800.00 Kshs 23,800.00 Kshs 23800.0 KES
Yeastar D30 Module
21,837.50 Kshs 21,837.50 Kshs 21837.5 KES