Yeastar EX30 Module
66,675.00 Kshs 66,675.00 Kshs 66675.0 KES
Yeastar EX08 Expansion Card
9,275.00 Kshs 9,275.00 Kshs 9275.0 KES
Yeastar WCDMA Module
25,775.00 Kshs 25,775.00 Kshs 25775.0 KES
Yeastar D30 Module
23,750.00 Kshs 23,750.00 Kshs 23750.0 KES