Yeastar GSM High Gain Antenna
4,215.00 KSh 4,215.00 KSh 4215.0 KES
Yeastar 4G LTE Module
37,089.00 KSh 37,089.00 KSh 37089.0 KES
Yeastar WCDMA Module
26,974.00 KSh 26,974.00 KSh 26974.0 KES
Yeastar GSM Module
15,285.00 KSh 15,285.00 KSh 15285.0 KES