Yeastar WCDMA Module
28,425.00 Kshs 28,425.00 Kshs 28425.0 KES
Yeastar O2 Module
10,925.00 Kshs 10,925.00 Kshs 10925.0 KES
Yeastar S2 Module
11,750.00 Kshs 11,750.00 Kshs 11750.0 KES
Yeastar SO Module
12,050.00 Kshs 12,050.00 Kshs 12050.0 KES