Yeastar WCDMA Module
22,300.00 Kshs 22,300.00 Kshs 22300.0 KES
Yeastar O2 Module
8,550.00 Kshs 8,550.00 Kshs 8550.0 KES
Yeastar S2 Module
9,150.00 Kshs 9,150.00 Kshs 9150.0 KES
Yeastar SO Module
9,425.00 Kshs 9,425.00 Kshs 9425.0 KES